اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۴۱۵۴۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۹۵۶۹۹۲۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396

  • :
  • ۵۵۴۱۵۴۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای حسنی مدیر فروش
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۱۵۴۰۸
 
 

آدرس