اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۴۱۵۴۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۹۵۶۹۹۲۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396

بازرگانی اسیا یدک 55415408-021

تلفن

    • ۵۵۴۱۵۴۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۹۵۶۹۹۲۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396